TOPIC - Sadhvi Pragya, Pragya Thakur, Apologises, Hemant Karkare