Mahashivratri: Devotees offer prayers at Daksheswara Mahadev Temple

Haridwar: Mahashivratri celebration in Haridwar (Uttarakhand), devotees offer prayers at Daksheswara Mahadev Temple.