Breaking: Sasikala sacks Puducherry Former MLA from AIADMK

Chennai: Sasikala Natarajan sacks Puducherry Former MLA Om Sakthi Sekar from AIADMK.